Τα κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα που εξετάζονται στο παρόν πρόγραμμα: εκπομπές στον αέρα, το έδαφος και το νερό, συνδέονται με τις ακόλουθες δραστηριότητες:

  • Χρήση φυτοφαρμάκων
  • Χρήση λιπασμάτων
  • Μεταφορές
  • Διαδικασίες παραγωγής ελαιόλαδου

Το πρόγραμμα επιδιώκει να ενημερώσει όλους τους εμπλεκόμενους (έμφαση θα δοθεί στους καταναλωτές) για τις επιπτώσεις των σημερινών συμβατικών πρακτικών παραγωγής, μέσω της προσέγγισης του κύκλου ζωής, καθώς και για τα οφέλη από την εφαρμογή της αειφόρου κατανάλωσης. Το οφέλη αυτά θα αφορούν οφέλη για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.  

Αναμένεται ότι τουλάχιστον το 80% των παραγωγών στην Κρήτη και την Ηλεία θα ενημερωθεί για το πρόγραμμα και θα συμμετέχει στις δραστηριότητες διάχυσης (π.χ. λαμβάνοντας φυλλάδια του προγράμματος ή επισκέπτοντας την ιστοσελίδα του προγράμματος για να παρακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά σεμινάρια ή να πληροφορηθούν για τα ενημερωτικά δρώμενα). Επιπλέον αναμένεται ότι το 50% των παραγωγών που θα συμμετέχει στις δράσεις του προγράμματος θα εφαρμόσει ένα από τα προτεινόμενα μέτρα του προγράμματος για την αειφόρο παραγωγή με σκοπό να αντιμετωπίσει μία ή και περισσότερες από τις προαναφερόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Όσον αφορά στα βιολογικά προϊόντα, κύριος στόχος του προγράμματος είναι το ελαιόλαδο. Ωστόσο το πρόγραμμα επιδιώκει να προβάλλει και άλλα βιολογικά προϊόντα (αγροτικά προϊόντα) με παρόμοια χαρακτηριστικά καθώς αναμένεται ότι οι καταναλωτές θα εκφράσουν μεγάλο ενδιαφέρον όχι μόνο για το ελαιόλαδο, αλλά και για άλλα προϊόντα. Επιπλέον ένας σημαντικός αριθμός καλλιεργητών ελαιόδεντρων απασχολείται και στην καλλιέργεια άλλων προϊόντων, με αποτέλεσμα να εκφράσουν ενδιαφέρον για την οικολογική παραγωγή όχι μόνο του ελαιόλαδου αλλά και άλλων προϊόντων. Στα πλαίσια του προγράμματος θα προβληθούν όλα τα βιολογικά προϊόντα της ελιάς (ελιές, ελαιόλαδο, πάστα ελιάς, κλπ.), ενώ υπάρχει η δυνατότητα προώθησης και άλλων βιολογικών προϊόντων όπως του κρασιού, των φρούτων (κυρίως εσπεριδοειδών), λαχανικών και ζωικών προϊόντων. Με τον τρόπο αυτό τα μηνύματα του προγράμματος θα διαδοθούν με μεγαλύτερη επιτυχία καλύπτοντας ένα μεγάλο εύρος καταναλωτών και εμπλεκόμενων.

Τα τοπικά βιολογικά προϊόντα θα προβληθούν με κατάλληλο ενημερωτικό υλικό (π.χ. φυλλάδια) σε κέντρα ενημέρωσης τουριστών και προώθησης αγροτουρισμού της Κρήτης.

Η βιολογική και ολοκληρωμένη καλλιέργεια αποτελούν πολλά υποσχόμενες αγροτικές δραστηριότητες λόγω του αυξανόμενου ενδιαφέροντος των καλλιεργητών και των καταναλωτών για την παραγωγή και κατανάλωση ασφαλών προϊόντων με σεβασμό στο περιβάλλον. Η επιστημονική ομάδα του προγράμματος έχει συμμετάσχει σε πληθώρα σημαντικών μελετών για τα οφέλη των βιολογικών προϊόντων.

Τρόποι προώθησης βιολογικών προϊόντων μέσω του προγράμματος :

  • Παρουσίαση σε εκθέσεις και εκδηλώσεις  
  • Φυλλάδια
  • Ιστοσελίδα του προγράμματος με κατάλληλο ενημερωτικό υλικό

Επιπλέον τα βιολογικά προϊόντα θα συνοδεύονται με το σλόγκαν «ποιότητα, φύση, υγεία, προστασία του περιβάλλοντος».

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα σύμφωνα με τις δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

1.       Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης το οποίο θα παραμείνει σε λειτουργία και μετά το πέρας του προγράμματος.   

2.       Ενημερωτικές ημερίδες στην Κρήτη για την ενημέρωση του κοινού και την εκπαίδευση των παραγωγών - σεμινάρια εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τους παραγωγούς

3.       Ανάπτυξη web-portal

4.       Δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης με υλικό από μελέτες σχετικά με αειφόρα πρότυπα παραγωγής, αποτελέσματα προηγούμενων προγραμμάτων, καθώς και υλικό από όλες τις δραστηριότητες διάχυσης του προγράμματος - ο χρήστης θα μπορεί να “κατεβάσει” γρήγορα και εύκολα όλα τα αρχεία στον υπολογιστή του.

5.       Δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων με όλους τους εγγεγραμμένους παραγωγούς και καταναλωτές ταξινομημένους σε κατηγορίες σύμφωνα με κριτήρια επιλογής.

6.       Δημοσίευση βιβλίου με τα αποτελέσματα από τις δραστηριότητες διάχυσης, τα εκπαιδευτικά σεμινάρια καθώς και υλικό από μελέτες και στοιχεία προηγούμενων προγραμμάτων.

7.       Ανάπτυξη e-forum, διαθέσιμο σε όσους ενδιαφέρονται για τα θέματα του προγράμματος αφού προηγουμένως εγγραφούν στο σύστημα σύμφωνα με μια απλή διαδικασία εγγραφής. Το e-forum θα αποτελεί ένα εργαλείο για την ανταλλαγή πληροφοριών σε εθνικό επίπεδο και ένα δίκτυο επικοινωνίας με την Ευρώπη και το διεθνή χώρο.

8.       Καθιέρωση βραβείων ελαιόλαδου δύο φορές το χρόνο στην Ελλάδα και προώθηση αυτών σε άλλες χώρες. Τα βραβεία αυτά θα μπορούν να αποτελούν μέρος των ετήσιων βραβείων IOOA.

9.       Προώθηση των βιολογικών προϊόντων και ειδικότερα του ελαιόλαδου στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες.