Επικοινωνία

Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμ. Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης (TUC)

Δρ. Γεώργιος Παπαδάκης

Email: gpap<στο>dpem.tuc.gr

Τηλ: +30 28210 37316
Fax: +30 28210 37541

ΕΘΙΑΓΕ-Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων (ISPOT)

Δρ. Ιωάννης Μετζιδάκης

Email: imetzis<στο>nagref-cha.gr

Τηλ: +30 28210 83434
Fax: +30 28210 93963

Αναπτυξιακή Επιχείρηση Δήμου Μουσούρων (MUDE)

Δρ. Μανούσος Βολάνης

Email: volanis@nagref-cha.gr

Τηλ: +30 28213 41000

ΗΛΕΙΑΚΗ Α.Ε. Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Ηλείας (ILEIAKI)

κ. Βασίλης Αθανασόπουλος
Email: billath<στο>ileiaki.gr

Τηλ: +30 26210 37146