Συμμετέχοντες Φορείς

 

Πολυτεχνείο Κρήτης (Χανιά), (Συντονιστής)

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

www.dpem.tuc.gr

 

 

Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) - Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων (ISPOT)

Εργαστήριο Ελαιοκομίας και Μετασυλλεκτικής Φυσιολογίας

www.nagref-cha.gr/endocs/ociviculture.htm

ΗΛΕΙΑΚΗ Α.Ε. - Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Ηλείας (ILEIAKI)

http://www.ileiaki.gr/index.htm

Αναπτυξιακή Επιχείρηση Δήμου Μουσούρων (MUDE), (Χανιά)